בחזרה לעמוד ראשי

בחזרה לעמוד ראשי

קצת יותר על המשפחה

English  -  French

הנה לכם מספר סיפורים על המשפחה אשר נכתבו בעזרת זיכרונותיהם של הוריי, זיכרונותיי, מה שסיפרו לי בני משפחה אחרים, חיפושיי בארכיונים ובדיקת כל הניירת אשר מצאתי בבית לאחר פתירתו של אבי החורג ננן גולדשמידט.

אני מקווה שתהינו לקרוא אותם, אך בעיקר אני מקווה שזה יעזור לדורות הבאים, לצאצאינו, לא לשכוח מעין הם באים ומי היו אבותיהם.


זיכרונות אישיים

סופת רעמים

חג המולד אחרון עם אבא
אבותינו

משפחת דרייפוס

משפחת סרף

משפחת גולדשמידט

משפחות וואלש - פשנטל - קונץ


 

בחזרה לעמוד ראשי